مارال لیل‌ نهاری

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

مارال لیل‌ نهاری

متخصص حوزه‌ی کودک و نوجوان

تخصص

متخصص در حوزه درمان کودک و نوجوان

درمان اختلالات رفتاری کودکان با رویکرد بازی درمانی

درمان اختلالات خاص کودکان با رویکرد هنر درمانی

کاردرمانگر و درمان اختلالات یادگیری

اجرای انواع تست‌های روانشناسی کودکان