فرزانه احمدی

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

دکتر فرزانه احمدی

متخصص در حوزه‌ی درمان فردی، زوج و خانواده

تخصص

دکترای مشاوره و راهنمایی

متخصص حوزه درمان فردی

متخصص زوج درمانی و خانواده درمانی

مختصری درباره‌ی درمانگر

مدرس دانشگاه

برگزارکننده کارگاه‌های تخصصی و عمومی