دکتر لیلا عباسی

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

دکتر لیلا عباسی

متخصص در حوزه فردی، کودک و نوجوان، خانواده

تخصص

دکترای مشاوره

متخصص در حوزه‌ی درمان فردی، کودک و نوجوان، خانواده

مختصری درباره‌ی درمانگر

دارای پروانه‌ فعالیت مشاور مدرسه از سازمان نظام روانشناسی

مشاور و درمانگر کودک و نوجوان مراکز خصوصی غرب، شرق و شمال تهران

عضو هیئت مدیره‌ موسسه افق رهش پویا و موسسه مردم نهاد دنیای امن

مشاور تحصیلی و درمانگر کودک و نوجوان شهرداری تهران مناطق ۵، ۹ و ۱۵

مجری طرح سنجش و غربالگری آموزش و پرورش

مشاوره تلفنی مجله‌ روزهای سبز

مدرس واحد رشد کودک دانشگاه علمی کاربردی منطقه‌ ۲۲ تهران