دکتر الناز صدفی - روانشناس

برنامه‌ی حضور در کلینیک

یکشنبه‌ها: از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۱

دوشنبه‌ها: از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۱

سه شنبه‌ها: از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۱

چهارشنبه‌ها: از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۱

دکتر الناز صدفی

مدیر و موسس کلینیک روانشناسی صدفی

تخصص

دکترای مشاوره

متخصص در حوزه‌ی زوج و خانواده

مختصری درباره‌ی درمانگر

دکترای تخصصی مشاوره عمومی

مدرس دانشگاه‌های آزاد و پیام نور

صاحب امتیاز، موسس و مدیر کلینیک روانشناسی صدفی

مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره موسسه روانشناختی افق رهش پویا

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

دارای پروانه تخصصی از سازمان بهزیستی استان تهران

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن مشاوره ایران

کارشناس تخصصی دپارتمان مشاوره تلفنی تلیار

مشاور و درمانگر مراکز خصوصی شمال و غرب تهران

مدرس دوره‌های تخصصی وعمومی در حوزه سلامت فردی و بهبود روابط زوجین در مراکز سلامت روان شمال و غرب تهران

پژوهشگر تخصصی در حوزه طلاق و خانواده