دکتر الهه رادمنش - روانشناس

برنامه‌ی حضور در کلینیک

یکشنبه‌ها: از ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۹

دوشنبه‌ها: از ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۹

سه شنبه‌ها: از ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۹

دکتر الهه رادمنش

متخصص در حوزه فردی، کودک و نوجوان، خانواده

تخصص

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

دکترای روانشناسی تربیتی

متخصص در حوزه مشاور پیش از ازدواج

متخصص در حوزه فردی، مشاوره کودک و نوجوان و خانواده

مختصری درباره‌ی درمانگر

۲۵ سال تدریس در دبیرستان‌های دخترانه تهران

۲۵ سال سابقه مشاوره با نوجوانان در زمینه تحصیلی، انگیزشی و کاهش اضطراب امتحان و رفع مشکلات رفتاری

گذراندن دوره‌ها و کارگاه‌های متعدد در زمینه مشاوره و تربیت درمانگر

درمانگر مرکز مشاوره فرحبخش و مراکز بهداشت در زمینه مشاوره پیش از ازدواج

دارای ۳ مقاله پذیرفته شده در دانشگاه‌های معتبر