بهناز شادلو

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

بهناز شادلو

متخصص حوزه‌ی درمان فردی، خانواده و زوج درمانی

تخصص

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

متخصص در درمان با تکنیک هیپنوتیزم (هیپنوتراپ)