اعظم تقی

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

اعظم تقی

مسئول فنی، متخصص در حوزه‌ فردی، زوج و خانواده

تخصص

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

متخصص در حوزه‌ی فردی، زوج و مشاوره خانواده

مختصری درباره‌ی درمانگر

۳۰ سال فعالیت در مراکز دولتی مشاوره و روان‌شناختی سازمان بهزیستی استان تهران

۱۶ سال مدیریت مراکز مشاوره تلفنی و حضوری در سازمان بهزیستی استان تهران

۱۲ سال روان‌درمانی و مشاوره در مراکز مشاوره دولتی و خصوصی

۲ سال مدیر مسئول فصلنامه صدای مشاور