رضوان زارع

رضوان زارع

رویکرد تخصصی CBT
طرحواره درمانی و مایند فولنس

تخصص

مشاوره فردی (اختلالات اضطرابی وسواس افسردگی، شکست عاطفی، افزایش اعتماد بنفس)

مشاوره بین فردی (مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی مشاوره طلاق)

برگزاری آزمونهای هوش و شخصیت

 

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی