روانشناسی زرد شامل مفاهیم و تئوری‌هایی در مورد رفتار و زندگی ذهنی بشر است. روانشناسان زرد ادعا می‌کنند که گفته‌های آنها کاملا مبتنی بر علم روانشناسی است. اما در واقع، روانشناسی زرد و روانشناسی علمی، دو مقوله کاملا مجزا هستند. …

بیشتر بخوانید