مراقبه یا مدیتیشن (Meditation) یکی از روش‌های بسیار مفید برای آرام کردن ذهن و افزایش خودآگاهی به شمار می‌رود. تقریبا در تمامی فرهنگ‌های قدیمی شکلی از مدیتیشن وجود دارد. روانشناسی مدرن نیز تأثیر مثبت آن را بر روی بسیاری از …

بیشتر بخوانید