رقابت بین فرزندان یکی از مشکلات رایج در برخی از خانواده‌هایی است که بیش از یک فرزند دارند. مشاهده تنش میان فرزندان برای هر پدر و مادری دلسرد کننده و ناامید کننده خواهد بود. باید بدانیم که والدین لزوما در …

بیشتر بخوانید