به جرات می‌توان گفت مبحث خانواده، یکی از دلنشین‌ترین موضوعات روانشناسی است، چرا که با نزدیک‌ترین محیط ما سروکار دارد. از هرچه که بتوانیم فاصله بگیریم از خانواده نمی‌توانیم. بدون وجود خانواده در هر شکل و هر صورتی که باشد، …

بیشتر بخوانید


زوج درمانی روشی برای حل مشکلات و تضادهایی است که زوجین به تنهایی نمی‌توانند به طور موثر آن را مدیریت کرده و از پس رفع آن برآیند. در چنین موقعیتی زوج در حضور فردی آموزش‌دیده می‌نشینند و در مورد احساس …

بیشتر بخوانید