نوجوانی و بلوغ یکی از موضوعات مهم در زندگی کودکان و والدین است. پویاترین دوره‌ی مسیر رشد بشر است که تقریبا دهه دوم زندگی را در بر می‌گیرد. نوجوانان طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت افراد ۱۰-۱۹ ساله هستند و بخش …

بیشتر بخوانید


زوج درمانی روشی برای حل مشکلات و تضادهایی است که زوجین به تنهایی نمی‌توانند به طور موثر آن را مدیریت کرده و از پس رفع آن برآیند. در چنین موقعیتی زوج در حضور فردی آموزش‌دیده می‌نشینند و در مورد احساس …

بیشتر بخوانید