به جرات می‌توان گفت مبحث خانواده، یکی از دلنشین‌ترین موضوعات روانشناسی است، چرا که با نزدیک‌ترین محیط ما سروکار دارد. از هرچه که بتوانیم فاصله بگیریم از خانواده نمی‌توانیم. بدون وجود خانواده در هر شکل و هر صورتی که باشد، …

بیشتر بخوانید