هر فردی در زندگی دوست دارد که عادت‌های منفی و مخربش را ترک و عادت‌های مفید و مثبت ایجاد کند. با این حال بیشتر ما، پس از چند روز پایبندی به برنامه و عادت جدید، انگیزه خود را از دست …

بیشتر بخوانید