نوجوانی و بلوغ یکی از موضوعات مهم در زندگی کودکان و والدین است. پویاترین دوره‌ی مسیر رشد بشر است که تقریبا دهه دوم زندگی را در بر می‌گیرد. نوجوانان طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت افراد ۱۰-۱۹ ساله هستند و بخش …

بیشتر بخوانید