یکی از مشکلات غیرقابل انکار زندگی در عصر رسانه، بالا رفتن سطح استانداردهای زیبایی فیزیکی و ظاهری در افراد جامعه به ویژه زنان می‌باشد. تعریف الگوهای خاص که برای اکثریت خانم‌ها غیرقابل دستیابی هستند، موجب بروز مشکلات متعددی شده است …

بیشتر بخوانید