اعلان کارگاه‌ها

کلینیک روانشناسی صدفی جهت تقویت بنیه علمی جامعه و درمانگران محترم اقدام به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در کلینیک می‌نماید. این دوره‌ها همراه با ارائه مدرک معتبر بهزیستی خواهد بود.

 

هم اکنون هیچ دوره ای وجود ندارد.