مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج:

ازدواج یک نقطه عطف و یکی از مهمترین تصمیمات در زندگی ماست اما این تصمیم زمانی باید گرفته شود که اطلاعات،دانسته ها و پختگی ما در برابر بزرگی این تصمیم کافی باشد.

مشاوره ی قبل از ازدواج مانند واکسنی برای پیشگیری از طلاق می باشد.

مشاوران و روانشناسان علاوه بر اینکه بر مسائل و مشکلات زندگی مشترک تسلط دارند می توانند اختلالات و ویژگی های شخصیتی افراد را تشخیص دهند.

ضرورت مشاوره پیش از ازدواج برای شناخت زوجین از یکدیگر به دست آوردن اطلاعات شناختی زن و مرد،چگونگی رفتار صحیح آنها با یکدیگر و حل و فصل    اختلاف نظرهاست.

ما در این مرکز با انجام تست ها و مشاوره ی درست و اصولی و تخصصی در این حوزه به افراد برای رسیدن به اهدافشان کمک می کنیم.