زوج درمانی روشی برای حل مشکلات و تضادهایی است که یک زوج به تنهایی نمی توانند به طور موثر آن را مدیریت کرده  از پس رفع آن برآیند،در چنین موقعیتی زوج مورد نظر در حضور فردی حرفه ای و آموزش …

بیشتر بخوانید