به جرات می‌توان گفت مبحث خانواده، یکی از دلنشین ترین موضوعات روانشناسی است، چراکه با نزدیک ترین محیط ما سروکار دارد. از هرچه که بتوانیم فاصله بگیریم از خانواده نمی‌توانیم. بدون وجود خانواده در هر شکل و هر صورتی که …

بیشتر بخوانید


زوج درمانی روشی برای حل مشکلات و تضادهایی است که یک زوج به تنهایی نمی توانند به طور موثر آن را مدیریت کرده  از پس رفع آن برآیند،در چنین موقعیتی زوج مورد نظر در حضور فردی حرفه ای و آموزش …

بیشتر بخوانید