از دیرباز مردم می‌پنداشتند که بازی کاری بیهوده است، ولی امروز یقینا یکی از نیازهای مهم کودک بازی و اسباب بازی است. این نیاز در حیطه‌ی تقویت و فراگیری تعاملات اجتماعی، اعتماد به نفس، هوش و خلاقیت و تخلیه ی …

بیشتر بخوانید


نوجوانی پویاترین دوره‌ی مسیر رشد بشر است که تقریبا دهه‌ی دوم زندگی را در بر می‌گیرد. نوجوانان طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت افراد ۱۰-۱۹ ساله هستند و بخش عظیمی از جمعیت هر جامعه را نوجوانان تشکیل می‌دهند. نوجوانی دوره‌ی انتقال …

بیشتر بخوانید